Начало | ASP.NET Хостинг | Домейни | Готови сайтове | Решения за магазини | Поддръжка |  Клиентски портал |  Въпроси  | Ръководство | Online Магазин | WEB дизайн | Новини | За нас
ASPhostBG.net Професионален
Windows,  ASP.net,  .NET Core хостинг
локиран в България
Влез в своя акаунт | Вход | За контакт | EN DE RU RO 
 
 Site Control panel  | WEB mail  
| Панел домейни  | 0886771638
НАЧАЛО ASP.NET ХОСТИНГ ПЛАНОВЕ ДОМЕЙНИ ГОТОВИ РЕШЕНИЯ РИСЕЛЪРИ SEO ХОСТИНГ SSL ПОДДРЪЖКА


За работа с Контрония панел на хостинга е публикувано Ръководство на потребителя. Тук може да се запознаете с начините на работа с него.

Често задавани въпроси
Новини

  Ръководство на потребителя

Пълно ръководство за потребители на английски със екранни снимки в .pdf

  Управление на SQL Server 2012
  Файлов мениджър
  Управление на уеб сайтове
  Управление на домейни
  Управление FTP акаунти
  Създаване на временен URL за достъп до сайт.
  Статистика на сайтове
  Резервно копие на хостинг пространството
  Разбиране хостинг Spaces
  Промяна на парола
  Промяна на лични данни
  Пощенски кутии
  Какво е ностинг пространство
  Как да влезете в DotNetPanel
  Как да видите информация зя Вашето хостинг пространство
  Как да видите избрания хостинг план
  Излизане от контролния панел
  Антиспам и антивирусна защита на майл сървъра
  Добавяне на допълнителни възможности към съществуващ хостинг план
  SQL Server 2005


  Управление на SQL Server 2012
SQL Server 2012 е цялостна платформа за предоставяне на база данни, управление на данни и интегрирани бизнес интелигентност (БИ) инструменти. SQL Server 2012 осигурява по-сигурно, надеждно съхранение на релационни бази данни или XML формат. Той също така ви дава възможност да се изгради и управлява изключително достъпни, ефективни бази данни, софтуерни приложения, които вие и вашите хора ще могат да използват, за да изпратите бизнеса си на следващото ниво. 

Достъп до базата данни:
ASP.NET (ADO.NET Library)
Server=mssql2012.asphostbg.net;
Database=databaseName;Uid=userName;
Password=password; 
Classic ASP (ADO Library)
Provider=SQLOLEDB;
Data source=mssql2012.asphostbg.net;
Initial catalog=databaseName;User Id=userName;
Password=password;

Преглед на SQL Server 2012 бази данни
За да прегледате списъка на SQL Server 2012 бази данни, кликнете Бази данни>> SQL Server 2012 в менюто на вашата начална страница.  

Добавяне на SQL Server 2012 бази данни
За да добавите нови SQL Server 2012 бази данни, натиснете бутона Създайте база данни. 
Въведете името на вашата база данни в базата данни в полето. Изберете потребителите за достъп до база данни и щракнете върху бутона Запази. 

Архивиране на SQL Server 2012 бази данни
За резервно копие на база данни SQL Server 2012 . Изберете базата данни, която искате да архивирате и кликнете върху името на базата данни.  Кликнете върху бутона Backup. 

В Backup полето Име на файла, въведете името на файла, където резервна данни ще се съхраняват. Изберете Zip Backup отметката, ако искате компресиран резервен файл. Изберете дестинация и натиснете бутона Backup.

Възстановяване на SQL Server 2012 бази данни
За да възстановите база данни SQL Server 2012 , изберете базата данни, които искате да възстановите и кликнете върху името й.  Кликнете върху бутона "Възстановяване". Изберете архивното досие да се възстанови от, и кликнете върху бутона "Възстановяване.

Съкращаване на база данни на файлове
За да се съкрати SQL Server 2012 база данни и файлове, отворете SQL Server 2005 страница. Изберете база данни, която искате да се съкрати и кликнете върху името на базата данни. И накрая, натиснете бутона Truncute.

Добавяне на SQL Server 2012 база данни потребители
За да добавите нов SQL Server 2012 бази данни потребител, отворете SQL Server 2012 страница и кликнете върху бутона Създаване на потребител. Въведете името и паролата на потребителя в базата данни. Изберете основната база данни или бази данни, за които новия потребител да има достъп. Накрая кликнете върху бутона Запази.

Изтриване на SQL Server 2012 бази данни
За да изтриете базата данни SQL Server 2012 , изберете база данни, които искате да изтриете и щракнете върху името на базата данни. И накрая, натиснете бутона "изтрий".

Изтриване на SQL Server 2012 база данни потребители
За да изтриете база данни SQL Server 2012 потребител, отворете SQL Server 2012 страница. Изберете потребителят, който искате да изтриете и щракнете върху име на потребител. И накрая, натиснете бутона "изтрий".  Файлов мениджър
Файл мениджър ви позволява напълно да взаимодейства със сървъра на файловата система. Можете да отидете, копирате, движение, преименуване, изтриване на файлове и папки; промяна на разрешения; създадете нови файлове и папки; качване, ZIP, разархивирайте файловете чрез вашия уеб браузър.

 

Започва от файловия мениджър

За да отворите файловия мениджър, щракнете върху файловия мениджър в менюто в лявата меню панел на съответните хостинг пространство.

 Навигиране

 Придвижване през папките се осъществява чрез щракване върху папката име.  Можете също да отидете папки чрез използване на breadcrumb панел.

 Начало връзката в левия ъгъл на breadcrumb винаги ще се върнете ли към най-високите възможни директория във вашия пространство.

Копиране на файлове / папки

Файл мениджър го прави лесен за копиране на файлове между папки. Първата стъпка е да отидете на източника указател. Това е, отидете в директорията, която искате да копирате файловете от. Второ, изберете файловете / папките, които искате да копирате чрез проверка кутии .

 След това кликнете върху  button бутон и изберете директория дестинация от падащото меню.

 И накрая, натиснете бутона за копиране.

Преместване на файлове / папки

За преместване на файлове, използване на същата процедура и копирането на файлове, с изключение на клик  бутон, вместо бутон.

Преименуване на файлове / папки

Натиснете  линк до файла или папката, които искате да преименувате. Преименуване на файл / папка на екрана ще се отвори.
Въведете ново име на файла и кликнете бутона за Преименувай.

Изтриване на файлове / папки

Първо, изберете файловете / папките, които искате да изтриете чрез проверка кутии. После кликнете  Потвърждение на екрана ще се отвори. И накрая, натиснете бутона "изтрий". Моля, имайте предвид, че изтриете директория също изтрива всичко вътре в него.

Смяна на файл / папка

Натиснете  линк до файла или папката, която искате да промените. досието / папка на екрана ще се отвори. Проверка на всички необходими разрешения и натиснете бутона за задаване на разрешения.

Създаване на нова папка

Създаване на нова папка е много проста. Първо, отидете в директорията, където желаете нова папка да бъде.Next, click След това натиснете Създаване на папка на екрана ще се отвори.
И накрая, въведете ново име на папката и натиснете бутона Създай.

Създаване на нов файл

Първо, отидете в директорията, където искате да създадете нов файл.Next, click След това натиснете Create File създаване на файл на екрана ще се отвори.
Въведете ново име на файла и факултативното файл съдържание. И накрая, щракнете върху Създаване на бутон.

Файлът се качва

Първо, отидете в директорията, където искате да качите файл.Next, click След това натиснете  button. Upload File качване на файл на екрана ще се отвори.
Натиснете бутона "Преглед" и изберете вашия локален файл за качване.  И накрая, натиснете бутона "Качване".

Създаване на достъп до база данни

Първо, отидете в директорията, където искате да създадете нова база данни След това натиснете  button. Create Access DatabaseСъздайте Access Database екрана ще се отвори.
Тип база данни, име и натиснете бутона Създай.

Zipping файлове / папки

Първо, изберете файловете / папките, които искате да използвате проверка на пощенски кутии. После кликнете  Zip Files screen will open. бутон. файлове на екрана ще се отвори.
Тип пощенски името на файла и кликнете бутона Zip.  Нов пощенски файл ще бъде създаден в текущата директория.

Unzipping Файлове

Първо, копирате необходимите пощенски файл (а) в директорията, където желаете да бъдат извлеченото файлове.  След това изберете пощенски файл (а) да се провери чрез извлечение кутии.Накрая щракнете  бутон. Всички файлове / папки от избраните пощенски файл (ове) ще бъде извлечена към текущата директория.

Изчисляване дисково пространство

За да се изчисли дисково пространство, просто щракнете върху бутона Изчислете Diskspace намира в дъното десен ъгъл на екрана. Кутия за съобщения ще се отворят.
Натиснете OK бутона за преизчисляване дисково пространство.

Имайте предвид, че recalculating задачата ще се изпълни asynchronously и ново дисково пространство стойност ще бъде availble след няколко минути.


  Управление на уеб сайтове
Създаване на нов уеб сайт
За да видите списък на сайтовете, щракнете върху уеб сайтовете в менюто на вашия пространство страница.
За да добавите нов уеб сайт, щракнете върху бутона Създаване на уеб сайта. Изберете съществуващ домейн от падащото меню и кликнете върху Създаване на уеб сайта бутон. Ако няма на разположение на домейн да изберете, а после щракнете върху Добавяне на домейни, за да създадете нов домейн.
Проверете дали уеб сайта се стартира.  В противен случай натиснете бутона за да стартирате своя уеб сайт.

Конфигуриране на уеб сайт
За да конфигурирате съществуващ уеб сайт, отворете уеб сайтове страницата и кликнете върху сайта, който искате да конфигурирате. Моля, имайте предвид, че уеб сайт съдържанието на страницата може да се различава от горе на екрана, тъй като зависи от хостинг плана настройки.

Уеб сайт указатели
Уеб сайт указатели ви позволи да свържете уеб сайт на различни домейни.
За да добавите уеб сайта показалка, щракнете върху Добавяне на уеб сайта Показалка бутон.  Изберете съществуващ домейн от падащото меню и кликнете върху Добавяне Показалка бутон. Нов уеб сайт показалка ще бъде създадена.

Home directory location 
Folder in your Hosting Space  - Изберете, за да позволи на потребителите да получат достъп до определена папка във вашия хостинг място, за да видите или обновяване уеб съдържание. Можете да напишете името на папката в пътя, текстовата кутия по-долу.
Redirection to URL - Изберете, за да пренасочи заявката на клиента, като например браузър, в друг уеб сайт или виртуална директория, като въведете URL в полето отдолу.
Security settings Настройки за защита
Enable Write Permissions -  Изберете, за да позволи на потребителите да качват файлове и техните свойства, свързани с включено директория на вашия сървър или да променят съдържанието на Напишете включено файл. Писане на достъп е разрешен само когато даден браузър, който поддържа в пригодени черта на 1,1 HTTP протокол стандарт.
Enable Directory Browsing -  Изберете, за да позволи на потребителите да видите хипертекст списък на файловете и subdirectories в този сайт.
Enable Parent Paths - Изберете, за да позволи на уеб страници, за да използвате относителни пътища към основната директория на текущата директория (пътеки, използвайки .. синтаксис).
Dedicated Application Pool - изберете да използвате посветена прилагането басейна, свързани с този уеб сайт.
Authentication Удостоверяване
Allow Anonymous Access - Изберете, за да създаде анонимна връзка за потребителите. IIS логове на потребителя с анонимни или гост-сметка.
Enable Integrated Windows Authentication - Изберете, за да се гарантира, че потребителското име и паролата се изпращат през мрежата под формата на кеш. Това осигурява надеждна форма на идентификация.
Enable Basic Authentication - Изберете, за да изпратим паролата намира мрежата в cleartext. Основни автентификация е част от HTTP спецификацията и се поддържа от повечето браузъри, но въпреки това, потребителското име и паролата не са криптирани и може да представи рисковете за сигурността.
Default Documents Стандартни документи
Стандартни документи са използвани от уеб сървър за идентифициране на документа по подразбиране на браузъра, когато искането не посочите името на документа. Посочете подразбиране документите в топ-надолу търсене ред.
Virtual Dirs Виртуална Dirs
Виртуална директория е стилна име или псевдоним, за физическа директория на вашия сървър, който не пребивава в домашната директория. Така например, ако създавате виртуални директории, наречена "images" от дадена папка на вашия сървър, съдържанието на тази папка ще се появи в http://www.mydomain.com/images/ въпреки че те не са физически разположени в images / подпапка на вашия уеб сайт главната папка.
За да създадете виртуални директории, отворете сайта имоти страница, изберете раздела "Виртуален Dirs и кликнете върху бутона Създайте Directory. Добави виртуална директория страница ще се отвори.
В полето за име на директория, въведете име за виртуална директория. В папката кутия, тип или отидете до физическата директорията, в която пребивава виртуална директория. И накрая, натиснете бутона Създаване на директория. Виртуална директория Имоти страница ще се отвори.
Secured Folders Папки с гарантирана
DotNetPanel предлага възможността да парола защити вашите файлове и папки чрез обезпечени папки.Secured folders are based on popular Troxo IISPassword . Обезпечени папки са базирани на популярните Troxo IISPassword.
За да може гарантирана Папки, отворете сайта имоти страница, изберете гарантирана Папки и кликнете върху раздела Разрешаване на Папки с гарантирана бутон.
За да създадете нова защитена група, кликнете върху Добавяне на група бутон. Обезопасено Група имоти страница ще се отвори.  Въведете името на групата в полето за името на групата и натиснете бутона Запиши.
За създаване на нови защитени потребител, натиснете бутона Add User. Обезопасено Потребител имоти страница ще се отвори.  Въведете потребителско име, парола Повторете паролата на потребителско име, парола за потребителя, да потвърди паролата кутии. Избери сигурна групи, в които искате да добавите този потребител и натиснете бутона Запиши.
За да създадете нова защитена папка, кликнете върху Добавяне на папка бутон. Обезопасено Папка Имоти страница ще се отвори. Тип папката дял в папката дял поле, въведете пътя или преглеждате папка в папката Path полето и изберете сигурен потребители и групи за достъп до тази папка. И накрая, натиснете бутона Запиши.
За да изтриете съществуващ сигурен група, потребител или папка, просто щракнете върхуbutton and then click Update button. бутон и след това натиснете бутона Update.
FrontPage  Разширения за вашия сайт.
FrontPage Server Разширенията са на сървъра от страна на скриптове, които се разшири функционалността на FrontPage. Тези продължения подкрепа функции, като например удари броячи, събирането на данни, обработка на електронна поща, както и за преработка.
За да инсталирате FrontPage Server разширения, въведете името и паролата на FrontPage внимание в FrontPage Счетоводство и FrontPage Парола кутии. Повторете паролата IB Потвърждаване на паролата поле и кликнете върху бутона Инсталиране. FrontPage статут ще бъде променен на инсталиран.
За да промените паролата за FrontPage сметка, въведете новата парола в FrontPage Парола кутия. Повтори новата парола в полето Потвърждение на паролата, и натиснете бутона Промяна на паролата.
За да деинсталирате FrontPage Server разширения, просто щракнете върху Деинсталиране на бутон.
Extensions Разширения
По подразбиране, за да заеме по-активна позиция срещу злонамерени потребители и нападателите, IIS служи само статично съдържание - смисъла функции като ASP, ASP.NET и др няма да работят, освен ако не активирани. Ако не включите тази функция след като инсталирате IIS, IIS връща 404 грешка.
Изберете разширения изисква да се даде възможност и натиснете бутона Update.
Custom Errors Специални Грешки
Използвайте този раздел, за да персонализирате HTTP съобщения за грешки, които са изпратени на клиенти, уеб сървър, когато възникнат грешки. Възможно е да се използват генерични подразбиране HTTP 1,1 грешки, подробните потребителски грешка файлове, които IIS предвижда, или да създадете свои собствени персонализирани грешка файлове.
Код - всички персонализирани съобщения за грешки дисплей промишлени стандартни HTTP кодове, които гарантират съвместимост с HTTP 1,1 съобщения за грешки.You do not need to change this setting. Не е необходимо да промените тази настройка.
Sub Code - Под код - показва Sub кодекс, свързани с HTTP грешка кодове и не изисква никаква промяна в нормалните настройки.
Handler Type - Handler Тип - уеб интерфейс ви позволява да имате собствен потребителски страница за различни HTTP грешка кодове:
Файл - тип местоположението на файла, съпоставена с обичаите грешка. Това обикновено е вашия дом местоположение, когато поставите вашите файлове / папки, предоставяни от уеб хост.
URL - към картата на собствени грешки на URL, изберете и въведете URL пътя на URL адресът започва с виртуално име на директория, например / virdir1/errors/404.htm
Default - този тип ще се рестартира по подразбиране грешка страница на Windows 2003 Server, където URL ви позволява да имате грешка страница в URL формат.
Error Content - показва URL / документ / по подразбиране място, в зависимост Handler тип селекция.
За да добавите собствени грешки, открити Уеб Сайт Имоти страница, изберете Грешки Специален раздел и натиснете бутона Добавете персонализирана грешка. Нов рекорд ще бъде добавен в края на персонализиран списък с грешки. Тип потребителски код за грешка, под код, грешки треньор вид и съдържание. И накрая, натиснете бутона Update.
За да изтриете съществуващ потребителски грешка, просто щракнете върхуbutton and then click Update button. бутон и след това натиснете бутона Update.
Headers Заглавия
Използвайте този раздел, за да персонализират собствени HTTP хедъри, които са изпратени от уеб сървър на клиента браузър. Специален заглавни може да се използва за изпращане на инструкции от Интернет сървър на клиента браузъра, които не са подкрепени още през текущата HTTP спецификацията, като по-нова HTTP заглавни IIS, че не могат да подкрепят най-много по време на продукта освобождаване. Например, можете да използвате персонализиран HTTP заглавния да позволи на клиента да се кеша на браузъра на страницата, но се предотврати прокси сървъри от кеширането на страницата.
За да добавите персонализирана заглавна HTTP, отворете сайта имоти страница изберете Заглавия раздел и натиснете бутона Добавете персонализирана Header. Нов рекорд ще бъде добавен в края на потребителски заглавни списък. Въведете името и стойността на персонализираната ви HTTP заглавния в заглавната Име и заглавното Стойност кутии. И накрая, натиснете бутона Update.
За да изтриете съществуващ потребителски HTTP заглавна част, просто щракнете върху бутон и след това натиснете бутона Update.
MIME Types MIME видове
Използвайте този раздел, за да персонализирате Многофункционална Интернет Mail Разширения (MIME) типове. MIME е спецификация за създаване на файлови формати, които се използват при обмен на електронна поща, в уеб документи, както и в други приложения за Интранет и в Интернет. Всяка MIME формат съдържа MIME тип съдържание ( "MIME тип") и подтип, който се обозначи вид данни, съхранявани във файл. IIS съдържа таблица с най-често свързани с интернет MIME типове / подтипове и свързаните с тях в името на файла разширения. Ако IIS не разполага MIME информация за MIME-форматиран файл, който сте изтеглили, а после ще IIS придават по подразбиране MIME самоличността на този файл. Като резултат, клиентът получава файл може погрешно разбирам нейното съдържание. Вие можете ръчно да добавите MIME видове, подвидове, а името на файла разширения на IIS за файлове MIME, чиято самоличност не е в таблицата.
За да добавите нов MIME тип, открит уеб сайта имоти страница, изберете MIME Видове раздел и натиснете бутона Добавете MIME тип. Нов рекорд ще бъде добавен в края на MIME типове списък. Въведете името на файла разширението и валиден MIME тип в Разширение и MIME тип клетки. И накрая, натиснете бутона Update.
За да изтриете съществуващ MIME тип, просто щракнете върху бутон и след това натиснете бутона Update.

Изтриване на уеб сайт
За да изтриете съществуващ уеб сайт, отворен уеб сайтове уеб страница и кликнете върху сайта, който искате да изтриете.  Натиснете бутона за изтриване и ще потвърди отстраняването да изтриете уеб сайт.

  Управление на домейни
Регистрацията на домейн име
 За да може хората да имате достъп до уеб сайт, вие трябва да регистрирате свой собствен домейн име, което е уникално име за местоположението на своя уеб сайт.
Има две части на домейна: име и разширение. Наименованието е описанието на вашия сайт или фирма (например, името "Google" в google.com). Удължаването представлява домейн категория. Например, . COM разширение означава "търговски". NET означава "мрежа" и така нататък. Съществуват много продължения в днешно време:. бизнес (бизнес),. инфо (ресурс сайтове),. нас (американски сайтове),. CA (канадския сайтове), да не изброявам много други. на "WWW" се добавят автоматично от уеб сървър, който е домакин вашия сайт и не е част от името на домейна.
Вие не можете да използвате име на домейн, докато не я регистрирате. В допълнение, Вие не може да регистрира домейн име, което е собственост на някой друг.

Процеса на регистрация е много проста:
Решение за домейн име и разширение.
Изберете име на домейн регистратор.
Регистър на вашия домейн име.

Име на домейн регистратора е компания, която ще управлява регистрация на домейн за вас. Можете да намерите повече информация за регистраторите на ICANN. Не забравяйте да изберете регистратор, който подкрепя разширяването искаш. Сравнение пазаруване е мъдър, защото таксите за регистрация могат да варират значително между регистраторите .Домейн имена са наети, както и такса за регистрация обикновено представлява разход за една година на собствеността.
Възможно е да регистрира домейн име чрез DotNetPanel Електронна търговия модул, ако вашият доставчик активирали тази опция.
След като сте регистрирали своя домейн имената, можете да управлявате своите сайтове чрез DotNetPanel.

Добавянето на нови домейни
За да видите списък на домейни, кликнете върху домейни в менюто на вашия пространство страница. За да добавите нов домейн, щракнете върху бутона Добавяне на домейни. Посочете име на домейн, както сте регистрирани и кликнете kd бутона Добавяне на домейни.

Изтриването на домейна
За да изтриете съществуващ домейн, домейни отворена страница и кликнете върху домейна, който искате да изтриете. Редактиране Домейн страница ще се отвори.
Натиснете бутона за изтриване и ще потвърди отстраняването за изтриване на домейн.
Моля, имайте предвид, че не можете да изтриете даден домейн, ако той насочва към уеб сайт. В този случай, изтрийте уеб сайт или премахване на уеб сайта показалка.

Регистрация на домейни
Може да закупите домейн оттук http://asphostbg.supersite.myorderbox.com/index.php, като name servers по подразбиране са ns1.asphostbg.net и ns2.asphostbg.net. По този начин сайтът Ви ще е активен до няколко часа, след като го поставите в хостинга на ASPhostBG.

  Управление FTP акаунти
FTP акаунтите ви позволи да използвате File Transfer Protocol (FTP) за прехвърляне на файлове и изпълнява команди файл във вашия хостинг пространство.

За да видите списъка на FTP сметки, щракнете върху FTP акаунти в менюто на вашия пространство страница. FTP акаунти страница ще се отвори.

За да добавите нов FTP акаунт, щракнете върху бутона Създаване на FTP акаунт. FTP профил акаунти страница ще се отвори.

Въведете името на вашата сметка и FTP паролата на потребителско име и парола кутии. Тип или сърфирате в папката, за сметка има достъп до и след това изберете права на достъп до тази папка. И накрая, натиснете бутона Запиши.

За изтриване на FTP сметка, открита FTP акаунти страница. Избор на FTP акаунт, който искате да изтриете, и щракнете върху името на профила. FTP профил акаунти страница ще се отвори. И накрая, натиснете бутона "изтрий".


  Създаване на временен URL за достъп до сайт.
За да създадете Instant Alias на Вашия домейн трябва:
1. Да добавите домейн yourdomain.com - ще се създаде и негов instant alias - yourdomain.com.asphostbg.net
2. Да добавите сайт с името на домейна си за да се създаде файловата структура на хостинга
3. На сайта му добавете Web Site Pointer с името на домейн Instant Alias
Когато отново влезете в Domаins трябва и домейна и неговия Alias да имат сайт с името на Вашия домейн.
4. Да добавите FTP акаунт по Ваш избор, който да използвате да качите сайта си в папката wwwroot
5. Използвайте http://yourdomain.com.asphostbg.net за да достъпите Вашия сайт
* Може да се наложи да изчакате малко, докато DNS се обновят

  Статистика на сайтове
Advanced Web Statistics ви позволява да преглеждате информацията, съхранена в логовете, създадени от уеб сървъра в графична, лесни за четене форма.

Преглед на Advanced Web Statistics
За да видите списъка на инсталираните статистики на сайтове, кликнете на Advanced Web Statistics в менюто на вашето начална страница.

Добавяне на нов Advanced Web Statistics
Отвори Advanced Web Statistics страницата и кликнете върху Добавяне на Advanced Web Statistics бутона. Попълнете съответните настройки. Обикновено, трябва да посочите уеб сайт и входни опции, потребител и парола. 
Натиснете бутона Добави сайт. 

Изтриване на Advanced Web Statistics
За да изтриете статистика сайт, влезте в страницата Advanced Web Statistics. Изберете статистиката на сайта, който искате да изтриете и щракнете върху името на съответния сайт.  Накрая кликнете върху бутона "изтрий".

  Резервно копие на хостинг пространството

За да направите резервно копие на потребителя пространство, следвайте следните стъпки:

Open Space Home page. Отворено пространство началната страница. In the right pane, click Backup link. В десния панел щракнете върху линка за резервно копиране.

Backup Hosting Space page will open. Backup хостинг пространство страница ще се отвори.

In the Backup File Name , type the name of the file to store backup data. В Backup Име на файла, въведете името на файла да съхранява резервно копие на данните.
In the Folder box, type or browse path to the folder where backup file will be located. В папката полето, тип или разглеждането на пътя до папката, където резервен файл ще се намира.
Click Backup button. Щракнете върху бутона Backup. Backup progress screen will open. Backup напредъка на екрана ще се отвори.

Click Close button after backup process finished. Щракнете върху бутона Затвори след като резервна процесът завърши.


  Разбиране хостинг Spaces
Хостинг пространство е съвкупност от ресурси (услуги), "парче" на хостинг сървър, където позиции (домейни, интернет страници, пощенски кутии и т.н.) могат да бъдат създадени.

 За преглед на наличните места, открита сметка началната страница и кликнете Spaces елемент от менюто в лявата меню панел. Потребителската Spaces страница ще се отвори.


  Промяна на парола

 За защита на вашата лична информация, сменяйте паролата си редовно. За да промените паролата си, следвайте следните стъпки:

Sign in to DotNetPanel. Влезте в DotNetPanel.
Open Account Home page. Отворете профил в началната страница. В десния панел щракнете върху връзката Промяна на паролата.

Change Password page will open. Промяна на паролата на страницата ще се отвори.
Type and confirm a new password for your account. Въведете и потвърдете новата парола за вашия профил. Note that your password is case sensitive. Имайте предвид, че паролата ви е чувствителна случая.
Click Change Password button. Натиснете бутона Промяна на паролата.

Even a strong password can be guessed. Дори и една силна парола може да бъде guessed. People who have enough time and computing power can eventually determine any password. Хората които разполагат с достатъчно време и изчислителната мощност може да се определи в крайна сметка всеки парола. To help protect your personal information, security experts recommend that you change your password regularly and avoid repeating the previously used passwords. За защита на вашата лична информация, сигурност експерти Препоръчваме Ви да смените паролата си редовно и да се избегне повторение на страницата използвани пароли.


  Промяна на лични данни
За да разглеждате и променяте своята лична сметка, следвайте следните стъпки:
Влезте в DotNetPanel.
Отворете профил в началната страница. В десния панел щракнете върху връзката Промяна на данни. 
Ще се отвори потребителски профил в страницата с подробности .
Преразглеждане и промяна Вашата лична информация, и натиснете бутона Update.

  Пощенски кутии
Преглед на пощенски кутии
За да видите списъка на Вашите пощенски кутии, кликнете Mail>> Ьъъдкхшя в менюто на вашета начална страница.

Добавяне на пощенска кутия
За да добавите нов пощенски профил

Отворете страницата Mail Accounts  и кликнете върху бутона Създаване на поща. 
Изберете от съществуващите домейни от падащото меню или кликнете върху Добавяне на домейн за да създадете нов домейн. Въведете парола за новата поща. Въведете лимит на Вашата поща. В квотата на хостинг плана Ви е максималната стойност на обема на пощенската ви кутия.
Въведете лична информация в полетата Име и Фамилия.
Ако е необходимо, да уточни препращане на адрес, които ще бъдат използвани, за да замести вашия мейл адрес, когато отговорите на пощата съобщение. Имайте предвид, че не всички доставчици поддържат тази функция.
Вид на вашия подпис (кратко съобщение, което автоматично се появява в края на всяка електронна поща, която изпращате се) в полето за подпис.
Ако е необходимо, добавете и тема и съобщение, които бихте искал да бъде изпратен на изпращача на съобщението, които сте получили.
Ако е необходимо, да добавете Препращане на Mail адрес. Изберете Изтриване на съобщението след препращането, ако не искате да съхранявате съобщенията в тази пощенска кутия.
Кликнете върху бутона Запази.

Изтриване на пощенска кутия
За да изтриете поща, отворете Mail Accounts страницата. Изберете пощата, която искате да изтриете и щракнете върху името на профила. Накрая кликнете върху бутона "изтрий".

  Какво е ностинг пространство

Хостинг пространство е набор от ресурси (услуги), "парче" на хостинг сървъра, където елементите (домейни, уеб сайтове, пощенски кутии и т.н.) могат да бъдат създадени.

Хостинг пространство се определя от хостинг план, който диктува хостинг пространството, къде се намира (в кой сървър) и колко разпределени ресурси има(хостинг план квоти).

. За да видите своите хостинг пространства идете на началната страница Account Home и натиснете Spaces  в менюто в ляво. Ще се отвори.страницата User Spaces

Щракнете върху името за да отворите страницата с детайлите му.

За да видите всички ресурс квоти, просто щракнете върху бутона View All Quotas - преглед на всички квоти. Ще се отвори.страницата Space Resource Quotas


  Как да влезете в DotNetPanel

За да влезете в DotNetPanel, следвайте следните стъпки:

Отворете в уеб браузъра си на URL  http://dnp.asphostbg.net/.
Въведете вашето име и парола (предоставена от Вашия доставчик на хостинг услуги) в полетата User name и Password. Ако влизате в DotNetPanel за първи път, изберете езика и темата за вашия контролен панел от езика и темата в падащите менюта.
Щракнете върху бутона Sign In. DotNetPanel ще се отвори в страницата на Вашата регистрация. 


  Как да видите информация зя Вашето хостинг пространство

За да видите обобщена информация, следвайте следните стъпки:

Отворете Space Home page. В десния панел щракнете върху Преглед Кратка космическа връзка. 

В нова страница ще се отвори Hosting Space Summary. 
Въведете своя имейл адрес и натиснете бутона Изпрати за да изпратите хостинг Space Summary информация за електронната си поща.


  Как да видите избрания хостинг план
За да видите сметката си, следвайте следните стъпки:

Влезте в DotNetPanel.
Отворете профил в началната страница. В десния панел щракнете върху Преглед на профила на връзката. 

Потребителски профил ще се отвори страницата с обобщена информация .
Въведете своя имейл адрес и натиснете бутона Изпрати за да изпратите хостинг сметка информация на вашия имейл.


  Излизане от контролния панел

За да излезете от контролния панел, просто щракнете върху връзката Изход в горния панел. Тя ще ви отведе на DotNetPanel регистрация в страницата.

 

Много браузъри поддържат своя сесия в памет дори и след като излезете. Ако не сте единственият, който ползва компютъра си, след това не забравяйте да затворите всички копия на вашия браузър преди напускането на работното Ви място. Това ще изчисти паметта на браузъра и ще я направи невъзможно да се запише в контролния панел, без правилната парола.


  Антиспам и антивирусна защита на майл сървъра
Майл сървъра има включени антиспам и антивирус защити. Използваните технологии са: Spam Assassin, Bayesian scan, Reverse DNS, RBL: SpamCop, Domein Key.

Всички съобщения се проверяват за спам, пропускат се от системата, като на тези, които са определени като спам, сървъра добавя префикс. В зависимост от нивото на получения спам се добавя префикс SPAM-LOW:, SPAM-MED:, SPAM-HIGH:.

Всички съобщения, за които сървъра констатира, че носят вируси се изтриват.

  Добавяне на допълнителни възможности към съществуващ хостинг план
В Account Home влезте в My Ecommers/My Services и вдясно на Вашия план ще видите бутон Upgrade Service. Ще се отвори страница Service Upgrate. Там добавете нужните Ви допълнителни възможности, като изберете за колко време и начин на плащане.
  SQL Server 2005
 SQL Server 2005 е цялостна платформа за предоставяне на софтуер за бази данни Enterprise подходящото управление на данните и интегрирано Business Intelligence (BI) инструменти. В базата данни SQL Server 2005 на двигателя осигурява по-сигурни и надеждни за съхранение на релационни бази данни или формат XML. Чрез подкрепа както на релационни бази данни и XML формат на база данни SQL Server 2005 осигурява гъвкавост на двигателя, за да подкрепят начина, по който работи. Той също така ви дава възможност да изгради и управлява изключително достъпни, добре си вършат работата база данни софтуер приложения, които вие и вашите хора ще могат да се използват, за да вземе своя бизнес към следващото ниво.

 

 

 

Преглед на бази данни SQL Server 2005

За да видите списъка на SQL Server 2005 бази данни, щракнете върху бази данни>> SQL Server 2005 в менюто на вашия пространство страница. SQL Server 2005 ще се отвори.

 

Добавянето на бази данни SQL Server 2005

За да добавите нова база данни SQL Server 2005, щракнете върху бутона Създаване на база данни. SQL база данни имоти страница ще се отвори.

 

Въведете името на вашата база данни в базата данни полето за името.Избор на потребителите достъп до базата данни и натиснете бутон "запис".

Поддръжка база данни SQL Server 2005

За резервна база данни SQL Server 2005, SQL Server 2005 отворена страница.Изберете база данни, които искате да архивирате и кликнете върху базата данни име. SQL база данни имоти страница ще се отвори. Щракнете върху бутона Backup. Backup SQL база данни страница ще се отвори.

 

В полето Име на файла Backup, въведете името на файла, където резервната данни ще се съхранява.  Проверка Zip Backup отметка, ако искате да пощенски резервен файл. Изберете резервната дестинация и натиснете бутона Backup.

Възстановяване на SQL Server 2005 бази данни

За да възстановите база данни SQL Server 2005, SQL Server 2005 отворена страница.  Изберете база данни, които искате да възстановите и кликнете върху базата данни име. SQL база данни имоти страница ще се отвори. Щракнете върху бутона "Възстановяване. Възстановяване на SQL база данни страница ще се отвори.

 

Изберете резервен файл да се възстанови от, и натиснете бутона "Възстановяване.

Съкращаване на база данни, файл

За да се намали размера на базата данни SQL Server 2005 на данни и файлове Дневник, можете да се съкрати база данни, файлове.  За да се съкрати SQL Server 2005 бази данни файлове, отворете SQL Server 2005 страница.Изберете база данни, които искате да се съкрати и кликнете върху базата данни име. SQL база данни имоти страница ще се отвори. И накрая, натиснете бутона Truncute файлове.

Добавянето на SQL Server 2005 бази данни на потребителя

За да добавите нов SQL Server 2005 бази данни на потребителя, отворете SQL Server 2005 страница и кликнете върху Създаване на потребителски бутон. SQL Потребител имоти страница ще се отвори.

 

Въведете името и паролата на базата данни потребител в потребителското име и паролата си кутии.  Изберете подразбиране база данни и бази данни, които изберат новия потребител мога достъп. И накрая, натиснете бутона Запиши.

Изтриване на база данни SQL Server 2005

За да изтриете базата данни SQL Server 2005, SQL Server 2005 отворена страница.Изберете база данни, които искате да изтриете, и кликнете върху базата данни име. SQL база данни имоти страница ще се отвори. И накрая, натиснете бутона "изтрий".

Изтриването на SQL Server 2005 бази данни на потребителя

За да изтриете базата данни SQL Server 2005 потребителите, отворете SQL Server 2005 страница. Изберете база данни на потребителя, които искате да изтриете, и щракнете върху потребителското си име. SQL Потребител имоти страница ще се отвори. И накрая, натиснете бутона "изтрий".Начало на страницата

 

     
Често задавани въпроси
      
 
 
     
Последни новини
       
 
 
     
Денонощна поддръжка
    
Тикет система за поддръжка  
денонощно 24/7/365
Email: support@asphostbg.net 
денонощно 24/7/365
Телефон: 0886771638
всеки ден 09:00 - 20:00
Въведете Вашето мнение
 
     
Начини на плащанe
  
 Плащане през ePay
 Плащане през EasyPay
 Банков път Булбанк
 PayPal
 Наложен платеж
 Кредитни карти
  
 
 
     
Windows 2012r2 Server
   
Scheduled Tasks
MS Access
IIS7 Remote Mamagement
IIS  Dynamic IP restrictions
PHPMyAdmin
ODBC DSN
ASP Parent Paths
PHP5
ASP.NET 1/2/3/4 AJAX for asp.net
CDOSYS
MS Framework 2.0/3.0/3.5/4.6
MS Charts
URL Rewrite module
URL Routing
ASP.NET Full Trust
ASP.NET LINQ
ASP.NET MVC 2/3
ASP.NET WCF
MS SilverLight MS
Classec ASP
Web Deploy
WebMatrix support
MySQL Connector/ODBC
SmarterMail
MS SQL server 2012
Symantec Antivirus

Email свойства: POP3/IMAP MRA (Mailing Lists) Catch-All email addresses Greylistings Anti-spam Protection Antivirus Protection Outlook Synchronisation Shared Folders Shared Contacts Content Filtering Webmail Access Calendars RSS Feeds

Контролен панел Websitepanel - Можете да контролирате достъп, защитени папки, график на задачи и много други директно със специализирания контролен панел, създаден специално за Windows hosting platform. Той прави точно това, което искаме да прави.
    
   
Email Page изпрати на приятел   Print Page принтирай страницата Bookmark Page добави в favorites

За нас | Връзка с нас | Условия за използване  | Политики | Партньорска програма  | Reseller Plans
НАЧАЛО ASP.NET ХОСТИНГ ДОМЕЙНИ ГОТОВИ РЕШЕНИЯ РИСЕЛЪРИ SEO ХОСТИНГ SSL ПОДДРЪЖКА КЛИЕНТСКИ ПОРТАЛ

 
Информация Услуги
 
За нас ASP.NET Хостинг
Въпроси Домейни
Ръководства Готови WEB системи
Новини FTP хостинг
Поддръжка СЕО хостинг
Клиентски портал SSL сертификати
Сървъри Риселъри
Windows hosting
ASP.NET .NET core
Win server 2012
Готови сайтове
CRM системи
WEB магазини
Регистрация на домейни
SSL сертификати
Софтуерни
бизнес
решения
 
 
Начало  |  ASP.NET Хостинг  |  Домейни  |  Готови сайтове  |  Решения за магазини  |  Online FTP папки  |  SEO хостинг  |  SSL сертификати  |  WEB дизайн 
Поддръжка |  
Клиентски портал |  Въпроси  | Ръководство | Online Магазин | Новини | За нас 
 
 
 
        
 ©2007-2019 ASPhostBG Software. All rights reserved. | За нас | Връзка с нас | Условия за използване  | Политики | Партньорска програма  | Reseller Plans

Windows 2008 Web Hosting - Windows Hosting -  ASP.NET 2 Hosting - ASP.NET 3.5 Hosting - ASP.NET 4.0 Hosting - Silverlight Hosting - MS SQL 2008 r2 Hosting - MS SQL 2012 Hosting - MS SQL 2008 Hosting - MS SQL Express Hosting - Windows SharePoint Hosting - ASP.NET MVC Hosting - ASP.NET AJAX Hosting - Expression DotNetNuke Hosting - MojoPortalRIA Services Hosting - Sitefinity Umbraco - Visual Studio - Visual Studio 2005 - Visual Studio 2008 - Visual Studio 2010 - Web Developer - Visual Web Developer 2012 - Visual Web Developer - 2016 ASP.NET MVC Web Hosting - ASP.NET MVC 2 Hosting - Crystal Report Hosting - Windows Reseller Hosting - ASP.NET 4.0 Reseller Hosting - MS SQL 2012 Reseller Hosting - DotNetNuke Hosting - MySQL и PHP